Virtual microscopy

1.1 IMG
iPad / html5

Neoplasi og vækstforstyrrelser

Hjerte med hypertrofi.

Normalt endokardie mod venstre og perikardie mod højre. Midterst fortykket myokardie med lidt brede myocytter og noget kasseformede kerner, men hypertrofien reelt kun sikkert påvist ved øget vægt af hjertet i forhold til patientens vægt.


1.2 IMG
iPad / html5

Neoplasi og vækstforstyrrelser

Prostata hyperplasi.

Snit fra forstørret prostata med lidt uregelmæssige kirtler og rigeligt stroma. Overalt bevaret tokomponent epitel med såvel luminale cylinderepitelceller som basale celler.


1.3 IMG
iPad / html5

Neoplasi og vækstforstyrrelser

Trachea med metaplasi.

Epitelet overvejende af vanlig respiratorisk type i form af cilieret pseudolagdelt cylinderepitel men stedvist, f.eks. til højre, med planocellulær metaplasi.


1.4 IMG
iPad / html5

Neoplasi og vækstforstyrrelser

Uterint leiomyom

Tumor opbygget af tenceller lejret krydsende fascikulært uden cellulær atypi, mitoser eller nekrose. Velafgrænset fra mindre rest af myometrium længst til venstre.


1.5 IMG
iPad / html5

Neoplasi og vækstforstyrrelser

Uterint leiomyosarkom

Tumor opbygget af tenceller med kun antydet fascikulært vækstmønster, svær kerneatypi og pleomorfi, en del mitoser og nekroser. Dårligt afgrænset.


1.6 IMG
iPad / html5

Neoplasi og vækstforstyrrelser

Blære med ikke-invasiv papillomatøs urotelial tumor ("urotelialt papillom").

Opbygget af fibrovaskulære grundstokke beklædt med fortykket atypisk urotel, men uden gennembrud af basalmembran.


1.7 IMG
iPad / html5

Neoplasi og vækstforstyrrelser

Urotelialt karcinom

På overfladen ses papillær opbygning og atypisk epitel som i præparat 1.6. Tumorceller bryder i områder, f.eks. opadtil på billedet, igennem basalmembranen og vokser invasivt i underliggende bindevæv, men dog ikke i den dybere muskulatur (selve blærevægsmuskulaturen).


1.8 IMG
iPad / html5

Neoplasi og vækstforstyrrelser

Cervix uteri dysplasi.

Mod venstre ses endocervix med cylinderepitel og kirtler. Mod højre exocervix med veldifferentieret pladeepitel. I mellemzonen, transformationszonen, ses koilocytose og vekslende grader af dysplasi, op til svær,  men ingen invasion og dermed ikke karcinom.


2.1 IMG
iPad / html5

Inflammation

Ansamling af segmentkernede granulocytter og døde celler formentlig i forbindelse med udmunding af hårfollikel. Ansamling af segmentkernede granulocytter og døde celler i et ikke præformeret hulrum kaldes en absces. I dette tilfælde kan det dog meget vel dreje sig om absces i relation til hårfollikel (furunkel).

Absces


2.2 IMG
iPad / html5

Inflammation

Lunge med bronkopneumoni.

Svær akut inflammation med overvejende neutrofile granulocytter i bronkiegren i midten og lidt til højre, samt i omgivende alveoler. Nogle områder er med mindre afficerede alveoler, f.eks. helt øverst i midten og lidt nedadtil til venstre for midten. Der er desuden øget antal alveolemakrofager og i områder mindre element af kronisk inflammation med lymfocytter.


2.3 IMG
iPad / html5

Inflammation

Appendicitis.

Der ses pus i lumen. Slimhinden er med erosioner, og der er akut inflammation, som strækker sig ned i væggen (læg mærke til de neutrofile granulocytter). Der er også mange lymfocytter i vævet. Disse er normalt forekommende og ses også i en rask appendix.


2.4 IMG
iPad / html5

Inflammation

Lymfeknude med ikke-nekrotiserende granulomatøs inflammation (sarkoidose).

Der ses mindre rester af normal lymfeknudestruktur, f.eks. lige til venstre for midten. I øvrigt udbredte velafgrænsede ansamlinger af epitelioide makrofager med ganske få flerkernede kæmpeceller, f.eks lige midt i billedet, med omgivende lymfocytter. Ingen nekrose.


3.1 IMG
iPad / html5

Hjerte og kar

A. carotis interna, aterosklerose.

Trombenderektomi bestående af svært fortykket intima med ansamlinger af skummakrofager nederst til højre, en større lipidkerne med forkalkning opad til venstre og en blødning (muligt procedurebetinget) til højre. Kun en smal bræmme af media ses i periferien.


3.2 IMG
iPad / html5

Hjerte og kar

Koronararterie med aterosklerose og trombose.

Øverst ses praktisk taget normalt myocardium. Herunder perikardielt fedtvæv med koronararterie. I lumen af arterien ses trombe, der sidder fast på et aterosklerotisk plaque præget af fibrose og spredte skummakrofager.


3.3 IMG
iPad / html5

Hjerte og kar

Tidlig fase af myokardieinfarkt.

Det dominerende er akut inflammation i form af talrige interstitielle neutrofile granulocytter som reaktion på iskæmisk infarcering af myocytterne. Forandringerne i myocytterne selv er i dette snit væsentligt sværere at erkende med lidt udvisket tværstribning, kernepyknose og kernetab.


3.4 IMG
iPad / html5

Hjerte og kar

Sen fase af myokardieinfarkt.

Pericardium til venstre, endocardium til højre. Udbredt fibrose i myokardiet i form af kraftigt eosinofile bånd af kollagen med små aflange fibroblastkerner i mellem, erstattende en del af de mere blegt eosinofile kardiomyocytter, der for en dels vekommende har kasseformede forstørrede kerner som udtryk for kompensatorisk hypertrofi.


3.5 IMG
iPad / html5

Hjerte og kar

Lungestase. 
Snit af lungevæv med udtalt ophobning af erytrocytter i kapillærer, postkapillære venoler og vener (som tegn på akut stase) samt hæmosiderinholdige makrofager i alveolerne (som tegn på kronisk stase eller tidligere akut stase). 


3.6 IMG
iPad / html5

Hjerte og kar

Restriktiv kardiomyopati p.g.a. amyloidose. 
Der ses biopsier fra hjertets højre ventrikel med aflejring af protein mellem myocytterne. Proteinet vil være positivt i Congorødfarvning og ved polarisationsmikroskopi heraf være dobbeltbrydende med en æblegrøn farve. 


3.7 IMG
iPad / html5

Hjerte og kar

Hjerteklapflige med akut endokarditis.

De kraftigt eosinofile komponenter er ekskresenser af fibrin og de bleger dele rester af klapfiigene. I grænsezonen her i mellem ses dels skyet fint granuleret kraftig blåligt materiale som består af bakterier, dels genkendelige cellekerner fra neutrofile granulocytter, lymfocytter og stromale celler.


4.1 IMG
iPad / html5

Øre, næse, hals

Papillom i næse.
Mikroskopisk: Eksofytisk vækst af fibrovasklære grundstokke beklædt med veldifferentieret pladeepitel uden invasiv vækst.


4.2 IMG
iPad / html5

Øre, næse, hals

Planocellulært karcinom - mund
Overfladen beklædt med pladeepitel der bliver dysplastisk og viser invasiv vækst i dybereliggende væv i øvrigt præget af inflammation. 


4.3 IMG
iPad / html5

Øre, næse, hals

Inflammatorisk nasalpolyp.

Polypøst ødematøst væv beklædt med flerradet respirationsvejsepitel. Mange eosinofile granulocytter, stedvist i grupper. Spredt ses få neutrofile granulocytter og plasmaceller.


4.4 IMG
iPad / html5

Øre, næse, hals

Pleomorft adenom fra glandula parotis

I kanten ses fedtimbiberet normalt parotisvæv. Tumor har myksoidt stroma med spredte tenformede celler, hvori der er strøg af epiteliale og myoepiteliale celler. Spredtliggende ses glandulære strukturer.


4.5 IMG
iPad / html5

Lunge

Bronkopneumoni

Svær akut inflammation med overvejende neutrofile granulocytter i bronkiegren i midten og lidt til højre, samt i omgivende alveoler. Nogle områder er med mindre afficerede alveoler, f.eks. helt øverst i midten og lidt nedadtil til venstre for midten. Der er desuden øget antal alveolemakrofager og i områder mindre element af kronisk inflammation med lymfocytter.


4.6 IMG
iPad / html5

Lunge

Lobær pneumoni.

Homogent udbredt svær inflammation. Veludtalt akut komponent med neutrofile granulocytter, men også begyndende kronisk komponent med lymfocytter, plasmaceller og makrofager.


4.7 IMG
iPad / html5

Lunge

Adenokarcinom

Lille rest af næsten normale alveoler længst til venstre. I øvrigt udbredt vækst af svært atypiske kirtelstrukturer i reaktivt og stedvist kronisk inflammeret stroma.


4.8 IMG
iPad / html5

Lunge

Planocellulært karcinom.

Luminalt ses dels overgang fra normalt cylinderepitel til dysplastisk pladeepitel, dels en større tumor opbygget af landkortagtige formationer af atypisk pladeepitel i desmoplastisk stroma. Tumor viser endvidere gennemvækst af bronkievæggen opadtil til højre i billedet.


5.1 IMG
iPad / html5

Gastrointestinal

Barretts oesophagus

62-årig mand med halsbrand, især efter måltider. Biopsier fra laksefarvet slimhinde i den distale oesophagus.
Den øverste biopsi ses med 1: normalt flerlaget pladeeiptel og overgang til 2: normalt gastrisk epitel. Den nederste biopsi er med 3: intestinal metaplasi. Læg mærke til 4: bægercellerne i cylinderepitelet.


5.2 - foto IMG
iPad / html5

Gastrointestinal

Kronisk ventrikelulcus - foto

58-årig kvinde med ukarakteristiske øvre abdominalsmerter i epigastriet. Træthed, dyspepsi og kvalme. Tidligere episoder af blodigt opkast. Fundet død i eget hjem. Ved sektion - 1,3 liter frisk blod i mavesækken.


5.3 IMG
iPad / html5

Gastrointestinal

Colitis ulcerosa

19-årig mand med langvarige, periodevise blodige diarreer.


5.4 IMG
iPad / html5

Gastrointestinal

Morbus Crohn.

25-årig kvinde med træthed, vægttab og kronisk intermitterende diare og recidiverende abdominalsmerter. Udvikler en øm udfyldning i højre fossa iliaca med ileus. Præparat fra tyndtarmsresektat.


5.5 IMG
iPad / html5

Gastrointestinal

Adenom.
Slimhindeprominens i colon hos 67-årig kvinde opereret for rectumcancer.
Der ses overgang fra normalt colonepitel basalt på stilken til dysplastisk men ikke invasivt epitel apikalt på polyppen. 


5.6 IMG
iPad / html5

Gastrointestinal

Adenokarcinom.

61-årig kvinde, der gennem mange år har haft vekslende diarre og obstipation. Operationspræparat fra colon.


5.7 IMG
iPad / html5

Gastrointestinal

Adenokarcinom udviklet i adenom fra colon.

70-årig mand med flere tilfælde af frisk blod i afføringen.


5.8 IMG
iPad / html5

Gastrointestinal

Adenokarcinom i lever.

66-årig kvinde med tidl. colon adenokarcinom. Ultralydskanning af abdomen viser multiple rundinfiltrater i leveren.


6.1 IMG
iPad / html5

Lever

Leversteatose.

57-årig mand, kronisk alkoholist. Død af subdural blødning. Ved sektion påvises desuden stor, gul, butrandet lever.


6.2 IMG
iPad / html5

Lever

Alkoholisk steatohepatitis.

61-årig mand med påvirkede levertal. UL har vist en forstørret lever. Der tages grovnålsbiopsi fra leveren.
Mikroskopisk: Hepatocytter af vekslende størrelse med steatose, hydrop degeneration og Mallory legemer samt interstiel akut og kronisk inflammation.


6.3 IMG
iPad / html5

Lever

Levercirrose.
70-årig kvinde. Fast, noduleret omdannet lever. Tilfældigt sektionsfund (Masson Trichrom farvning). Kollagenaflejring ses blåfarvet og tydeliggør fibrose i og imellem portalrum samt mellem portalrum og centralvener efterladende regenerationsnoduli af leverceller. 


6.4 foto IMG
iPad / html5

Lever

Kronisk hepatitis (autoimmun).
35-årig kvinde. Træthed med abnorme levertal.


6.5 foto IMG
iPad / html5

Lever

Cirrose med hepatocellulært karcinom.
60-årig mand. Alkoholiker. Tilfældigt sektionsfund.


6.6 foto IMG
iPad / html5

Pancreas

Akut hæmorragisk pancreatitis.
90-årig mand med galdesten. Sektionsfund.


6.7 foto IMG
iPad / html5

Pancreas

Duktalt adenokarcinom.
74-årig mand. Icterus. Whipple resektat


6.8 IMG
iPad / html5

Mamma

Fibrocystiske forandringer

Cyster: Der ses større og mindre cyster udklædt af et epitel med apokrin metaplasi (runde kerner med nukleole og et rigeligt, omgivende eosinofilt cytoplasma) eller af et affladiget epitel. Find cysterne med apokrint metaplastisk epitel.
Duktal epitelhyperplasi: Ductusstrukturer opfyldt af prolifererende epitelceller, der ofte danner spaltformede lumina. Både luminale epitelceller og myoepiteliale celler deltager i proliferationen.
Fibrose af stromaet.


6.9 IMG
iPad / html5

Mamma

Fibroadenom

Opbygget af en stromal og en epitelial komponent (bifasisk tumor). Stromaet sammenpresser duktale strukturer til sammenklemte, forgrenede spalter. Velafgrænset.


6.10 IMG
iPad / html5

Mamma

Invasivt duktalt karcinom med DCIS

Ved invasivt karcinom gælder, at den normale arkitektur i mammavævet er destrueret. Pleomorfe maligne epitelceller danner små tubulære og solide formationer, der vokser infiltrativt i et tæt bindevævsstroma. Bemærk, at der ikke er myoepiteliale celler omkring de små epiteliale tumorformationer.
I selve karcinomet ses foci af DCIS (duktalt carcinoma in situ) i form af ductusstrukturer helt eller delvist opfyldt af  maligne epitelceller, centralt ses ofte nekrose og/eller kalk. Bemærk, at ductusstrukturerne er afgrænset af et intakt lag af myoepiteliale celler. Udpeg DCIS og ivasivt duktalt karcinom.


6.11 IMG
iPad / html5

Mamma

Invasivt lobulært karcinom med LCIS

Helt karakteristisk ses små, ensartede, kernedominerede maligne epitelaceller, der vokser enkeltcellevis på række (Indian file). Stedvist er væksten mere diffus. Der ses udbredt LCIS (lobulært carcinoma in situ) i form af lobuli indeholdende let distenderede acini solidt opfyldt af maligne epitelceller og omgivet af myoepiteliale celler. Der er stedvist spredning tilhørende ductusstrukturer. Udpeg det invasive lobulære karcinom.


6.12 IMG
iPad / html5

Mamma

Normal mamma


7.1 IMG
iPad / html5

Nyre og urinveje

Prostatahyperplasi

Læg mærke til: Øget kirteltæthed, dilaterede kirtler, benignt udseende epitel.


7.2 IMG
iPad / html5

Nyre og urinveje

Prostatakarcinom

Karcinomet ses med små tætliggende irregulære kirtler, hvor der ikke er basalceller. Karcinomcellerne ses med atypi (forstørrede kerner med nukleoler). Karcinomet infiltrerer mellem de benigne kirtler.


7.3 IMG
iPad / html5

Nyre og urinveje

Blærepapillom med invasiv vækst

Identificer de 3-læg i blærevæggen (lamina mucosa, submucosa og lamina muscularis). Find det invasive område i papillomet (invasion under basalmembranen og øget atypi af cellerne).


7.4 IMG
iPad / html5

Nyre og urinveje

Pyelonefrit

Find områder med akut inflammation og områder med mere kronisk inflammation. Læg mærke til at der er atrofi af tubuli og fibrose i interstitiet.


7.5 IMG
iPad / html5

Nyre og urinveje

Glomerulonefrit

Find glomeruli. Er kapillærerne åbne? Hvordan er cellulariteten? Er forandringerne segmentale eller globale? Er forandringerne fokale eller diffuse?


7.6 IMG
iPad / html5

Nyre og urinveje

Nyreinfarkt omgivet af vitalt nyrevæv

Find rester af normalt nyrevæv, områder med iskæmisk infarkt og den hyperæmiske randzone.


7.7 IMG
iPad / html5

Nyre og urinveje

Renalcellekarcinom

Identificer det normale nyrevæv og karcinomet. Læg mærke til udseende af karcinomcellerne. Find områder med let kerneatypi og områder med udtalt kerneatypi.


8.1 IMG
iPad / html5

Kvindelige genitalier og testis

Smear CINIII høj modning

Granulocytter, modne superficielle pladeepitelcelelr (rødlige) og intermediære pladeepitelceller (blålige).
Cirkel: Grupper og enkeltliggende celler med forstørret, mørk kerne, hvor kernediameteren > ½ cellediameter; stedvis sammenfald mellem kerne- og cytoplasmamembran.
Diagnose: HSIL (svarende til CIN3)


8.2 IMG
iPad / html5

Kvindelige genitalier og testis

Ældre normal vagcyt

Enkeltliggende små atrofiske pladeepitelceller (blå) og gruppe af parabasale celler.


8.3 IMG
iPad / html5

Kvindelige genitalier og testis

Smear CINIII - lav modning

Baggrund: Cylinderepitelceller, intermediære pladeepitelceller, granulocytter.
I ringen: Grupper af celler med forstørrede, hyperkromatiske kerner, kernediameter > ½ cellediameter. Sammenfald ml. kerne- og cytoplasmamembran.
Diagnose: HSIL (svarende til CiN3)


8.4 IMG
iPad / html5

Kvindelige genitalier og testis

Ung normal vagcyt

Modne superficielle pladeepitelceller (røde).
Modne intermediære pladeepitelceller (blå).
Grupper af cylinderepitelceller.
Baggrund: Granulocytter.


8.5 IMG
iPad / html5

Kvindelige genitalier og testis

Cervixdysplasi

Vævsstykke med overgang fra normalt pladeepitel til et pladeepitel med hypercellularitet, forstørrede hyperkromatiske kerner, tab af polaritet og mitoser op i den midterste tredjedel. Stedvis kan forandringerne følges ned i de underliggende kryptstrukturer (normale krypter har enradet cylinderepitel).


8.6 IMG
iPad / html5

Kvindelige genitalier og testis

Cervix uteri med overgang fra metaplasi til dysplasi og med invasivt planocellulært karcinom


8.7 IMG
iPad / html5

Kvindelige genitalier og testis

Endometriehyperplasi

Væv med:
1. Simpel hyperplasi, minus atypi: Stroma > kirtler. Kirtler: Let snoede +/- dilatation. Stratificeret epitel med proliferation.
2. Kompleks hyperplasi, minus atypi. Kirtler > stroma. Kirtler: uregelmæssige med forgreninger beliggende ryg mod ryg. Stratificeret epitel med proliferation.
3. Kompleks hyperplasi med atypi. Kirtler > stroma. Kirtler: uregelmæssige med forgreninger beliggende ryg mod ryg. Stratificeret epitel med forstørrede, hyperkromatiske kerner med mitoser til overfalden.


8.8 IMG
iPad / html5

Kvindelige genitalier og testis

Ovarie (cystadenom)

Cyste beklædt med cylinderepitel, der ligner normalt cervixcylinderepitel. Over cysten ses rester af det normale ovarievæv med både primordialfollikler og en follikel tæt på ovulationen.


8.9 IMG
iPad / html5

Kvindelige genitalier og testis

Ovarie (teratom/dermoidcyste)

Udsnit af cystevæg - stedvist beklædt med pladeepitel. Væggen indeholder respirationsvejsepitel, spytkirtler, maturt hjernevæv, knoglevæv og brusk.


8.10 IMG
iPad / html5

Kvindelige genitalier og testis

Uterus Leiomyom

Større og mindre nodulære formationer opbygget af glatte muskelceller, lejret i forskellige retninger, adskilt af karførende fibrøse strøg.


8.11 IMG
iPad / html5

Kvindelige gentialier og testis

Uterus, endometrium i proliferationsfase.

Endometrie ind mod spalten. Regelmæssige overvejende ligeforløbende kirtler udklædt af et epitel med let lagdeling Der forekommer mitoser. Stromaet småcellet med mitoser.


8.12 IMG
iPad / html5

Kvindelige genitalier og testis

Endometrie i sekretionsfase.

Regelmæssigt lejrede, snoede/slyngede kirtler udeklædt af enradet epitel uden mitoser. Der er subnukleære vauoler. Stromaet småcellet med ødem uden mitoser.


8.13 IMG
iPad / html5

Kvindelige genitalier og testis

Normalt ovarie, 35-årig kvinde.

Yderst peritoneum. Herunder follikler i forskellige udviklingstrin samt corpora albicantes. Alt sammen beliggende i normalt ovariestroma. Sv.t. blødning på overfladen ses follikelrupturfølge.


8.14 IMG
iPad / html5

Kvindelige genitalier og testis

Seminom


9.1 IMG
iPad / html5

Lymfohæmatologi

Lymfeknudehyperplasi.

Forstørret lymfeknude med en omgivende kapsel og et øget antal forstørrede, tætbeliggende, velafgrænsede kimcentre med bevaret mantlezone.  I kimcentrene ses mange makrofager.


9.2 IMG
iPad / html5

Lymfohæmatologi

Lymfeknude med ikke-nekrotiserende granulomatøs inflammation (sarkoidose).

Der ses mindre rester af normal lymfeknudestruktur, f.eks. lige til venstre for midten. I øvrigt udbredte velafgrænsede ansamlinger af epitelioide makrofager med ganske få flerkernede kæmpeceller, f.eks lige midt i billedet, med omgivende lymfocytter. Ingen nekrose.


9.3 IMG
iPad / html5

Lymfohæmatologi

Hodgkins lymfom i lymfeknude

Fostyrret arkitektur med dominans af reaktive lymfocytter og andre inflammatoriske celler, men desuden udbredte enkeltliggende svært atypiske tumorceller/HRS celler.


9.4 IMG
iPad / html5

Lymfohæmatologi

Diffust storcellet B-lymfom

Ophævet normal arkitektur, ingen intakt opgivende kapsel. Forholdsvis ensartet arkitektur med tumorceller der er noget varierende, kernedominerede, mange med kerner med vesikulær kromatinstruktur og en eller flere nukleoler. Mange apoptoser og en del mitoser.


9.5 IMG
iPad / html5

Lymfohæmatologi

AML

Stærkt hypercellulær knoglemarv (cristabiopsi) med mange umodne, blastære celler (middelstore celler med sparsom cytoplasma, vesikulær kromatinstruktur mange med nukleole). Der er sparsom erytropoiese og spredte megakaryocytter.


9.6 IMG
iPad / html5

Lymfohæmatologi

AML

Blasterne positive i CD34.


9.7 IMG
iPad / html5

Lymfohæmatologi

CLL blod udstrygning

Udstrygning af blod med mange små lymfocytter og mange kerneskygger.


9.8 IMG
iPad / html5

Lymfohæmatologi

CLL koagel HE

I knoglemarven ses en hypercellulær marv med mange infiltratrater af små, ensartede lymfocytter.


9.10 IMG
iPad / html5

Lymfohæmatologi

CLL CD20

Lymfocytinfiltraterne er positive i CD20 (B-lymfocytmarkør).


9.11 IMG
iPad / html5

Lymfohæmatologi

CLL Ki67

Der en lav proliferationsrate med KI-67.


9.12 IMG
iPad / html5

Lymfohæmatologi

Myelomatose HE.
Der ses biopsifragmenter af hæmatopoietisk knoglemarv med samlet og mere diffus forekomst af lidt store let atypiske plasmaceller, der immunhistokemisk vil kunne påvises at være monoklonale.


9.13 IMG
iPad / html5

Lymfohæmatologi

Myelomatose MUM1


10.1 IMG
iPad / html5

Hud

Seboroisk keratose
1. Hyperplastisk overflade bestående af basaloide men ikke atypiske.
2. Basal hyperpigmentering.
3. Pseudohornløg.


10.2 IMG
iPad / html5

Hud

Nævus
1. Dermis med talrige ikke atypiske naevusceller/melanocytter.
2. Modning i dybden.
3. Intet lymfocytrespons eller pagetoid opvækst.


10.3 IMG
iPad / html5

Hud

Malignt melanom
1. Pagetoid infiltration af melanocytterne i epidermis.
2. Melanocytatypi.
3. Manglende melanocytmodning i dybden.
4. Lymfocytært respons.


10.4 IMG
iPad / html5

Hud

Basocellulært karcinom
1. Dermis med solar elastoid degeneration.
2. Nodulære øer af randpallisaderende atypiske basaloide tumorceller.


10.5 IMG
iPad / html5

Knogle

Osteomyelit
1. Trabekulær knogle med en lille rest af fedtmarv (til højre), der ellers er erstattet af reaktivt bindevæv.
2. Blandet inflammation domineret af kronisk inflammation med lymfocytter, plasmaceller og makrofager, men også med en komponent af akut inflammation med neutrofile granulocytter. Desuden områder med esoinofile granulocytter.


10.6 IMG
iPad / html5

Knogle

Osteosarkom
1. Til højre lavmalignt osteosarkom med halvmodne knogletrabekler og let til moderat cellulær atypi.
2. Til venstre højmalignt osteosarkom med kniplingeagtig osteoidaflejring mellem svært atypiske og mitotisk aktive tumorceller/osteoblaster.


10.7 IMG
iPad / html5

Knogle

Kondrosarkom under acetabulums ledflade.

1. For oven rest af normal bruskbeklædt ledflade.
2. Herunder sporadiske rester af oprindelige knogle og
3. Udpræget infiltration med atypisk brusk som udtryk for kondrosarkom.


10.8 IMG
iPad / html5

Knogle

Osteoidt osteom
Zonalt opbygget (fra højre mod venstre).
1. Skleroseret kortikalt præget knogle.
2. Smal zone af trabekulært/medullært præget knogle.
3. Umoden knogle/osteoid med tydelig osteoblastbræmme i et løst bindevæv med dilaterede tyndvæggede kar.


11.1 IMG
iPad / html5

CNS

Infarkt

Øverst til venstre normale leptomeninges med normal cortex (flotte trekantede neuroner) og normal hvid substans.
Til højre infarkt med mange makrofager og spredte kar. I kanten af infarktet ses karproliferation.


11.2 IMG
iPad / html5

CNS

Glioblastoma multiforme

Cellerigt tumorvæv med kernepleomorfi.
Til højre mere benign tumor komponent med gemistocytter (intenst rødt cytoplasma).
Nederst til venstre nekrose.
Øverst til venstre malign karproliferation (tykvæggede kar med atypiske endotelceller, stedvist flere lag endotelceller.


11.3 IMG
iPad / html5

CNS

Meningiom

Cellerigt tumorvæv opbygget af aflange celler, som stedvist danner hvirvler.
Mange psammonlegemer.


11.4 IMG
iPad / html5

Endokrin

Multinodøs struma

1. Nodulær arkitektur med fibrøse strøg.
2. Follikler af varierende størrelser, normo- og makrofollikler.
3. Makrofager.


11.5 IMG
iPad / html5

Endokrin

Papillært thyreoideakarcinom

1. Papillær opbygning med karførende bindevævsgrundstok.
2. Kernedomineret follikelepitel med irregulær kernemembran og grooves. Orphan Annie eyes.
3. Forkalkning = psammonlegemer.


11.6 IMG
iPad / html5

Endokrin

Normal thyroidea

1. Normofollikler.
2. Kolloid.
3. Kubisk til fladt follikelepitel.