Forelaesninger

Forelæsninger:

1. Orientering om undervisningen og introduktion til patologisk anatomi

2. Non-neoplastiske lidelser

3. + 4. + 5. + 6. Neoplastiske lidelser 1, neoplastiske lidelser 2

7. + 8. Inflammation og heling

9. + 10. Patoanatomisk undersøgelse

11. + 12. Kar

13. + 14. Hjerte

15. + 16. Øre-, næse- og halspatologi

17. + 18. Lunge non-neoplastisk og Lunge neoplastisk

19. + 20. Gastrointestinal 1-2

21. + 22. Gastrointestinal-IBD 3 og Gastrointestinal-Colon neoplasia 4

23. + 24. Mamma

25. + 26. Lever og pancreas

27. + 28. Nyrer

29. + 30. Urinveje og prostata

31. Testis og Penis

32. + 33. Endometrie- & Ovariepatologi og Screening & Cervix Uteri

34. + 35. Lymfeknudepatologi og Malignt Lymfom

36. + 37. Perifert Blod & Anæmi og Myeloide Neoplasier

38. + 39. Hud
 
40. Knoglepatologi

41. Bløddelspatologi

42. + 43. Diabetes og hypertension

44. + 45. Endokrin

46. + 47. CNS

48. - 51.: Opsamling del 1 og opsamling del 2

52. Spørgetime