Kursusmateriale

Forelæsninger:

1. Orientering om undervisningen og introduktion til patologisk anatomi

2. Non-neoplastiske lidelser

3. Neoplastiske lidelser I

4. Neoplastiske lidelser II

5. + 6. Inflammation og heling

7. + 8. Patoanatomisk undersøgelse

9. + 10. Kar

11. + 12. Hjerte

13. + 14. Øre-, næse- og halspatologi

15. + 16. Lunge neoplastisk og non-neoplastisk

17. + 18. Gastrointestinal 1 og Gastrointestinal 2

19. + 20. Gastrointestinal 3

21. + 22. Lever og pancreas

23. + 24. Mamma

25. + 26. Prostata

27. + 28. Urinveje  og Nyrepatologi

29. + 30. Endometrie- & Ovariepatologi og Screening & Cervix Uteri

31. Testis og Penis

32. Svangerskabspatologi

33. + 34. Lymfeknudepatologi og Malignt Lymfom

35. + 36. Perifert Blod & Anæmi    Myeloide Neoplasier

37. Knogle

38. Bløddele

39. + 40. Hud

41. + 42. CNS

43. Diabetes og hypertension

44. Endokrin

45. - 48.: Opsamling del 1 og Opsamling del 2

49. Spørgetime

 

Holdtimemateriale:

Vækstforstyrrelser og neoplasi - Johanne

Hjerte/kar - Line

ØNH og lunge patologi - Johanne 

Uropatologi - Johanne