Forelaesninger

Forelæsninger:

1. Orientering om undervisningen og introduktion til patologisk anatomi

2. Non-neoplastiske lidelser

3. + 4. + 5. Neoplastiske lidelser 1, neoplastiske lidelser 2

6. + 7. Inflammation og heling

8. + 9. Patoanatomisk undersøgelse

10. + 11. Kar

12. + 13. Hjerte

14. + 15. Øre-, næse- og halspatologi

16. + 17. Lunge neoplastisk og non-neoplastisk

18. + 19. Gastrointestinal 1 og 2

20. + 21. Gastrointestinal 3 og Gastrointestinal 4

22. + 23. Mamma

24. + 25. Lever og pancreas

26. + 27. Nyrer

28. + 29. Urinveje og prostata

30. Testis og Penis      - OBS. Opdaterede pdf'er, 31.10.2018

31. + 32. Endometrie- & Ovariepatologi og Screening & Cervix Uteri

33. + 34. Lymfeknudepatologi og Malignt Lymfom

35. + 36. Perifert Blod & Anæmi og Myeloide Neoplasier

37. Knoglepatologi

38. Bløddelspatologi

39. + 40. Hud

41. + 42. CNS

43. Diabetes og hypertension

44. Endokrin

45. - 48.: Opsamling del 1 og Opsamling del 2

49. Spørgetime