Kursusmateriale

Forelæsninger:

1. Orientering om undervisningen og introduktion til patologisk anatomi

2. Non-neoplastiske lidelser

3. Neoplastiske lidelser I

4. Neoplastiske lidelser II

5. + 6. Inflammation og heling

7. + 8. Patoanatomisk undersøgelse

9. + 10. Kar

11. + 12. Hjerte

13. + 14. Øre-, næse- og halspatologi

15. + 16. Lunge neoplastisk og non-neoplastisk

17. + 18. Gastrointestinal non-neoplasi

19. + 20. Gastrointestinal neoplasi

21. + 22. Lever og pancreas

23. + 24. Mamma

25. + 26. Urinvejene

27. + 28. Nyrer

29. + 30. Kvindelige genitalier

31. Mandlige genitalier

32. Svangerskabspatologi

33. Knogle

34. Bløddele

35. + 36. Hud

37. + 38. Lymfeknuder

39. + 40. Knoglemarv

41. + 42. CNS

43. Diabetes og hypertension

44. Endokrin

45. - 48.: Opsamling del 1 og Opsamling del 2

49. Spørgetime

 

Holdtimemateriale:

Vækstforstyrrelser og neoplasi - Trine

Vækstforstyrrelser og neoplasi - Johanne

Inflammation og undersøgelser

Kar og hjerte

ØNH og lunger

Gastrointestinal

Lever, pancreas og mamma

Urologi inkl. nyrer

Mandlige og kvindelige genitalier

Knoglebløddele og hud

Lymfohæmatologi

CNS, hypertension, diabetes og endokrin

Opsamling