Online-eksamen

Aarhus den 29. april 2020

Det er nu godkendt af studienævnet og fakultetet, at det bliver en on-line MCQ eksamen, som bekrevet nedenfor.

Bedømmelsen bliver bestået / ikke bestået.

Eksamensdato bliver den 19. juni. 

MVH

Professorer og lektorer i patologi

 

Aarhus den 24. april 2020

Kære studerende

Vi har indsendt følgende forslag til Universitet vedrørende on-line eksamen i patologi. Forslaget er godkendt i studienævnet men mangler stadig nogle godkendelser. Vi tror dog, at foreslaget bliver godkendt. 

Eksamen

Online MCQ med udgangspunkt i 40 virtuelle mikroskopipræparater. I alt 100 MCQ-spørgsmål med 3 svarmuligheder. Eksaminanden bliver præsenteret for et billede af et virtuelt vævssnit, som sammen med en lille case historie danner udgangspunkt for 2 – 3 MCQ-opgaver. Alle hjælpemid ler er tilladt. Vi ønsker, at eksamen flyttes fra den 19. maj til den 19. juni, og at reeksaminationen er mundtlig uden forberedelsestid.

Uddybning

Ved at tage udgangspunkt i de virtuelle vævssnit mener vi, at en MCQ-eksamen, hvor alle hjælpemidler er tilladt, kan give et godt indtryk af, om og i hvor høj grad eksaminanden opfylder fagets målsætning.

Ordinær eksamen estimeres præliminært til en varighed på maksimalt 2,5 timers online MCQ (varighed fastlægges endeligt, når prøveeksamen foreligger).

Vi vil sørge for at alle 40 udvalgte virtuelle slides (også dem før aflysning af holdundervisning) bliver gennemgået online, og blive offentliggjort for de studerende når den endelig godkendelse af on-line eksamen foreligger dog senest i uge 18. Vi vil etablere en prøveeksamen med 20 udvalgte billeder og 2 til 3 tilhørende MCQ-opgaver (i alt 40 MCQ opgaver) er tilgængelig på BlackBoard, så de studerende har mulighed for at øve sig på den nye eksamensform.

 

MVH

Professorer og lektorer i patologi