Velkomst

11. juni 2019

Kære medicinstuderende

Stardardsvaret og opgavesættet for årets eksamensopgave ligger nu tilgængelig under fanebladet "Eksamensopgaver".

God sommer.

Mvh. Professorer og lektorer 

 

19. maj 2019

Kære medicinstuderende

Nu er de tekniske problemer omkring videoerne i relation til kapitel 7 løst!

Nu ligger listen over de virtuelle præparater til årets eksamen på hjemmesiden. Du kan finde den under litteratur/pensum.

Mvh. Professorer og lektorer 

 
Velkommen til kurset i patologi foråret 2019

Kære medicinstuderende

Patologis hjemmeside for medicinstuderende giver bl.a. adgang til undervisningsplaner, pensumafgræsning, kursusmaterialer til forelæsninger (PDF'er af PowerPoints) og holdtimer (opgaver/cases) og virtuelle mikroskopipræparater. 

Mvh. Professorer og lektorer 

_